Kruipruimte-inspectie

Met een kruipruimte-inspectie controleren wij uw kruipruimte op de volgende items:

  • Ongedierte (ratten, muizen, muggen, enz.)
  • Lekkage van de riolering en afvoeren
  • Lekkage van waterleidingen en eventueel C.V. leidingen

Hierdoor kunnen vochtige c.q. natte kruipruimtes worden voorkomen. Dit vermindert de kans op stank en onnodig waterverlies. Bovendien kan ongedierte in uw kruipruimte een bron van ziektes vormen.