Dak(goot)reiniging

Het onderhoud van uw dak en dakgoten kan u veel overlast en schade besparen. Waterschade aan woningen ontstaat in veel gevallen door bladeren en andere rommel op daken en in dakgoten.

Veel voorkomende schades zijn:

  • Natte en doorslaande muren (schimmel)
  • Lekkage binnen het dakbeschot
  • Doorlekkende (platte)daken

Reinigen van dakgoten

Het regelmatig onderhouden van dakgoten en hemelwaterafvoeren is van groot belang voor het behoud van uw onroerend goed. Denk hierbij ook aan de risico’s die kunnen ontstaan op platte daken bij verstopte afvoeren. De vervuiling door blader